P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Djuna Barnes: Ni spola v očesu fosila

25.00 

Djuna Barnes, Ni spola v očesu fosila

 

Čeprav je Djuna Barnes (1892 – 1982) najbolj znana kot pisateljica, je sama sebe vsaj v zadnjih desetletjih življenja označevala predvsem kot pesnico. Njena prva knjiga je bila pesniška zbirka, v zadnjih dveh desetletjih življenja pa se je povsem posvetila pisanju pesmi in nenavadne rizomsko strukturirane pesnitve, ki jo je malo pred smrtjo zgostila v trivrstičnico, o kateri je napisala, da je to pesem, ki čaka, da bo nadaljevana … Knjiga Ni spola v očesu fosila prinaša v prevodu Miklavža Komelja reprezentativen izbor njene poezije iz vseh obdobij, vključno s celotno Knjigo odvratnih žensk. Prevod se opira na izdajo, ki sta jo leta 2005 naredila Phillip Herring in Osias Stutman, v obsežni spremni študiji pa je prevajalec izhajal tudi iz neobjavljenega gradiva in se je še posebej osredotočil na posebni način obstajanja njene pozne poezije, ki vzpostavlja neko povsem novo razmerje do simbolnega. Knjiga ima tudi dodatke in slikovne priloge; nekaj gradiva je v tej knjigi objavljenega prvič.

 

Kategoriji: ,