P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Chilli Space vol. 15

10.00 

Po enoletnem premoru ekipa Chilli Space v vsemirje pošilja nov nabor sproščenih ritmov in frekvenc. 

Uvodna skladba kompilacije pripada časovnemu popotniku Miroki’i, kateri je svoj zadnji ChilliSpace polet opravil davnega leta 2007. Sledi mu močan nabor dolgoletne posadke. Modularna strokovnjaka Shekuza in Zergon, podutiški dvojec GlitterBalls, mojster mračnih ambietov Wichiwaka, utopični Herzog, profesor dub techna Organon, prekaljeni Electrosaurus ter trojec Mantain. Svoj prvi vesoljni polet pa je opravil ljubljanski beatmaker TizTiz. Sledita mu dolgoletna člana Timequake, zaključek pa tokrat pripada zasedbi Space Orchestra.

Koprodukcija Društvo ŠKUC in Zavod Omrežje

Izdajo CDja je omogočilo Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana.

Kategorija: