P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Brane Mozetič: Metulji

18.00 

V več kot devetdesetih kratkih pesmih, štirivrstičnicah, se v tihi melodiji soočajo osamljenost sodobnega človeka, čustvena otopelost, odsevi bližnje vojne, mestni vsakdan drog in sanje o nekem oddaljenem čistejšem prvobitnem svetu. Razumljivo in komunikativno.

 

Ljublajana, 2000, založba ŠKUC Lambda/17

Kategoriji: ,