P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Brane Mozetič: In še

30.00 

Mozetičeva dvanajsta pesniška zbirka zaključuje trilogijo, ki se je zahela z nagrajeno zbirko Banalije in se nadaljevala s knjigo in še.

 

V njej nam pripoveduje podobne stiske in podobne zgodbe, ki bi jih najraje, kot pravi sam, natisnil le v nakladi za ožji krog svojih bralcev in bralk, a ga pravila založništva silijo v širšo javnost. Zbirki je priložen CD, na katerem avtor bere pet pesmi. Glasbeno jih je opremil Damjan Bizilj, bolj znan kot DJ Bizzy.

Kategoriji: ,