P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Bojan Gorenec: Kremaster 1-5 (Matthew Barney, 1994-2002)

8.00 

Bojan Gorenec se je posvetil ciklu Kremaster ameriškega umetnika Matthewa Barneya. Gre za serijo petih filmov, posnetih v letih 1994-2002. Gorenec je avtorsko analizo zasnoval na izhodišču “briga me”, brez vnaprejšnjih prepričanj ali apologije, v knjigi pa je objavljenih tudi 14 reprodukcij iz Gorenčeve serije Kapitan in mornar. V ink-jet tiskih je ustvaril fotografsko in digitalno predelano dokumentacijo ter risarsko-slikarsko interpretacijo cikla Kremaster.

 

Bojan Gorenec: Kapitan in mornar, 2008. Serija 43 ink-jet tiskov, vsak 210 x 297 cm. Avtorjeva last.

Kategoriji: ,