P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

D A J M O
S O L I D A R N O S T I
Z A G O N
D E L A V N I C A
četrtek, 25. 4. 2019, ob 10h, Hotel M

Kaj je solidarnost? Je naša družba solidarna družba? Si želiš živeti v solidarni družbi?

Vsi skupaj smo lahko korak bližje k družbi, kjer je solidarnost vrednota.

Z dogodkom Dajmo solidarnosti zagon želimo odpreti prostor, ki bo namenjen temu, da o solidarnosti spregovorimo. Hkrati pa je to tudi odlična priložnost, da spoznaš možnosti, ki jih imaš v okviru Evropske solidarnostne enote. Več o Evropski solidarnostni enoti si lahko prebereš tukaj: http://www.movit.si/ese/splosno-o-programu/

Srečanje bo interaktivno, sestavljeno iz izkustvenih aktivnosti ter razprave o solidarnosti.

URNIK:
10:00 Uvodni pozdrav
10:00 – 10:05 Mentimeter – Prva asociacija na besedo “solidarnost”
10:25 – 10:45 Spoznavna aktivnost: nedavna izkušnja s solidarnostjo
10:45 – 12:00 Dajem – prejemam – rešujem (Igranje vlog)
12:00 – 12:15 Odmor za kavo
12:15 – 13:40 Solidarnostna kavarna za razpravo o solidarnosti
13:40 – 13:50 Predstavitev ESE
13:50 – 14:00 Pogled v prihodnost (naslednji koraki)

Delavnica je brezplačna. Obvezne so prijave do 22. 4. 2019. Prijavite se lahko tukaj: https://goo.gl/uwhi6G

Za pijačo in hrano bo poskrbljeno.
Čas je, da damo solidarnosti zagon!

foto: Simao Bessa