P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

C H I L L I
S P A C E
V E Č E R

torek, 19. 12. 2017, ob 20.00, 

Na zadnjem Chilli Space dogodku v letu 2017 nam bodo Dulash, Shekuza in Dojaja servirali globine experimentalne techno godbe.

Poleg glasbe bomo na dogodku tudi oznanili, kateri so letošnji izbranci za 14. Chilli Space kompilacijo.

Vabljeni!

DJ’s:
Shekuza
Dulash (Kvalitat)
Dojaja (Kvalitat)

Start: 20.00

Chilli Space večere omogočajo: MOL, oddelek za kulturo, Ministrstvo za kulturo