P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

C H I L L I
S P A C E
V E Č E R
sreda, 20. 3. 2019, med 19.00 in 01.00

Vračajo se staroste načilirane serialke!

Electrosaurus
Zergon
Dojaja

**Če bo lepo vreme se dogodek izvede na vtu od 18.00 dalje!

Program omogočata MOL in MzK.