B R E Z
S O L Z
Z A
P E D R E
O G L E D
P R E D S T A V E