Dobimo se

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

Info center ŠKUC deluje od leta 1998. Je koordinator Ljubljanske mreže info točk za mlade - L'MIT, v okviru katere zbira, ureja, objavlja in breplačno posreduje raznolike informacije mladim in mladinskim organizacijam v Ljubljani z namenom spodbujanja njihove aktivne participacije ter družbene vključenosti.

Med osnovne informativne vsebine sodijo informacije o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, ekologiji, lokalnih ustanovah in službah za mlade ter evropske informacije.

Info center mladim nudi tudi svetovanje in s tem aktivno podporo pri njihovem samostojnem iskanju, izbiranju in uporabi ustreznih informacij. Za raznolika vprašanja smo na voljo vsak dan med 12. in 16. uro. Vse do 20. ure pa lahko mladi brezplačno dostopajo do interneta in različnih informativnih gradiv ter si pridobijo EjKartico.

Poleg informiranja in svetovanja pa v Info centru ŠKUC pripravljamo tudi izobraževalno-ustvarjalni program, ki je sestavljen iz raznolikih delavnic za mlade. Več informacij in podrobnejši program najdete na spletnih straneh www.lmit.org in http://www.skuc.org/index.php?show=napovednik.