P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

J O N
D E R G A N C
R A Z S T A V A

Jon Derganc: Vse trdno se stopi v zrak 7. 8. 2018 – 2. 9. 2018 Fotografije na tej razstavi skušajo skozi svoj proces nastajanja – medtem ko ohranjajo formo relativno klasičnih fotografij z vsemi njihovimi lastnostmi (indeksikalnost, itd.) – gledalcu preprečiti, da bi se kakorkoli poistovetil z njimi. Fotografije skušajo ostati oddvojene, postati avtonomne. To se […]

preberite več...
G O S T O V A N J E
S L O V E N S K E
L G B T
L I T E R A T U R E
V
P R A G I

9.-10. avgust 2018, Praga, Češka republika Na čeških tleh se bo v času tedna češke Parade ponosa odvilo srečanje slovenske, češke in slovaške LGBT literature, ki bo potekalo v organizaciji Društva ŠKUC, v sodelovanju s češkima literarnima revijama Tvar in Psi vino. Med 9. in 10. avgustom bodo v Pragi nastopili Kristina Hočevar, Aljaž Koprivnikar, […]

preberite več...
N A
D R U G I
S T R A N I
M A V R I C E

Na drugi strani mavrice avtoricA OljA Grubić  13. 6. – 14. 8. 2018 ob 21h, Pritličje. Telesa pred vami so popolnoma izvzeta iz svojega naravnega okolja. Olja jim je previdno odvzela celoten prostor, v katerem se nahajajo; odvzela jim je sobe, pohištvo in predmete, ki so jih obdajali. Osvobodila jih je skoraj vseh pomenov, s katerimi […]

preberite več...
K N J I Ž N I C A
P O D
K R O Š N J A M I
N A
V R T U
G A L E R I J E
Š K U C

Tudi v letu 2018  vas ponovno vabimo v KNJIŽNICO POD KROŠNJAMI na vrt Galerije Škuc in sicer od 25. maja od 12. ure dalje. Knjižnica pod krošnjami Galerije Škuc se nahaja na čudovitem, mirnem, svežem in ozelenelem vrtu oziroma atriju galerije, v starem mestnem jedru Ljubljane, na Starem trgu 21. Knjižnica je odprta le ob suhem vremenu, torej ko ni […]

preberite več...
G O
E A S T !
I N T E R N A T I O N A L
C O N F E R E N C E

International Conference Go East!  LGBTQ+ Literature in Eastern Europe * * * Welcome to Ljubljana, the capital of Slovenia, where the Faculty of Arts, University of Ljubljana, and ŠKUC will proudly host an international conference on LGBTQ+ literature in Eastern Europe on 25 and 26 October 2018. Why is Eastern Europe (perceived as) less accepting […]

preberite več...