Dobimo se

Mednarodni rezidenčni program na temo sredozemske pokrajine

MEDITERRANEA 18, Bienale mladih umetnikov, 2017

za vizualne umetnike do 34 let

Rok prijave: 4. 9.  2016

 

1 – PREDLOG IN PROGRAM

 

»La Ville Ouverte« je javni umetniški program v okviru mreže BJCEM. Leta 2016 bomo v programu LVO povabili mlade umetnike znotraj mreže BJCEM za začetek izvajanja dolgoročnega projekta rezidenc.

 

Namen tega podviga je spodbuditi razmišljanje o identiteti in javnem prostoru v evropskem – sredozemskem prostoru. Šest umetnikov iz Evrope, Severne Afrike in Bližnjega vzhoda bo premišljevalo o spreminjanju javnih prostorov ter identiteti in imaginariju na tem območju.

 

Rezidenca bo zajemala 10 dni raziskovanj, okroglih miz in srečanj z lokalnimi skupnostmi, katerih cilj bo opazovati, razbirati, začrtati in na novo postaviti območja. Pri poglabljanju, v katerem bodo sodelovali kuratorji, arhitekti, urbanisti in geografi, se bo izoblikovala ideja o reliefni obliki, ki združuje imaginarne elemente, identitete in migracije. V rezidenci bo sodelovalo 6 umetnikov.

 

Kako pokrajine oblikujejo človeško domišljijo?

 

Nadnacionalni itinerar, ki združuje tri dežele in šest umetnikov iz štirih različnih držav, bo vključeval razmislek o značilnostih sredozemske pokrajine za ustvarjanje eksperimentalne imaginarne kartografije. Presek nepovezanih elementov z dekontekstualizacijo in iskanjem imaginarija drugje bo v središču raziskave o pokrajini, ki je zamišljena kot superpozicija lokalnih, kulturnih in geografskih plasti, kot nemiren proces hibridizacije.

 

Obe rezidenci se bosta odvijali istočasno na območjih Tigullio in Tuscia, v tem okviru pa bo nastala vrsta umetniških del, ki bodo prikazana na prvi razstavi ob koncu rezidence.

Pri umetniških delih ne bo šlo za projekte, vezane na prizorišče. Odsevala bodo običajne značilnosti sredozemske pokrajine in poskusila ustvariti skupno geografijo referenčnih točk z iskanjem skupne identitete znotraj migracij in transformacij.

 

Projekt je delo v nastajanju, ki bo prvič predstavljeno na območjih Tuscia in Tigullio ter ob koncu druge faze rezidence še v Ljubljani.

Končni rezultati rezidence bodo predstavljeni v sklopu Mediterranee 18, ki se bo odvijala maja 2017 v Tirani in Draču (v Albaniji).

 

2 – PROGRAM

 

Prva faza

Tuscia in Tigullio (Italija)

 

Rezidence v Liguriji bodo potekale na območju Riviera di Levante, v projekt pa bodo vključena še štiri mesta območja Tigullio. W.I.P. pomeni »Work In Progress« (delo v nastajanju), kar daje misliti na umetnost kot akcijo, spremenljivost, postajanje, in zajema dogajanje, v katerega bodo vključeni prebivalci.

 

 Kuratorka bo Giuditta Nelli s podporo ekipe A-POIS, Arts Projects to Overcome Impossible Sites za mediacijo z okoljem. V uvodni fazi projekta bodo ustanove ter ustvarjalni in kulturni lokalni subjekti v medsebojnem sodelovanju izbrali umetnike ter podprli realizacijo del. V času rezidence bodo umetniki imeli možnost izkusiti gostoljubnost, izmenjavo ter obogatitev v stiku z okoljem, kulturnim kontekstom. Projekti bodo predstavljeni na območju Tigullio in v Genovi v okviru razstave in okrogle mize.

 

Rezidence na območju Tuscia bo vodilo združenje Cantieri d‘Arte v sodelovanju s projektom Pelagica. V središču projekta bo preizpraševanje javnega imaginarija in zmuzljivost običajnega pomena urbanega prostora. Teoretična razpravljanja bodo vključevala nekaj urbanih pohajkovanj: izletov v arhitekturo pokrajine za njeno poglobljeno razumevanje in črpanje navdiha.

 

 V času rezidence se bo odvilo nekaj performansov v javnem prostoru, postavljena pa bo tudi razstava projektov.

 

Ljubljana (Slovenija) v sodelovanju z Društvom ŠKUC

 

Takoj po prvi fazi v Italiji se bodo umetniki premaknili v Ljubljano, kjer bo sledila druga faza rezidence.

Rezidenca v Ljubljani bo služila medsebojni izmenjavi med šestimi umetniki in kot priložnost za razpravljanje med umetniki in njihovimi dodeljenimi kuratorji. Tekom rezidence bo čas za raziskovanje javnega prostora Ljubljane v iskanju elementov, ki bi lahko bili koristni za projekt. Ob koncu šestih dni bo sledila končna predstavitev projektov s predstavitvijo rezultatov rezidence.

 

Tirana in Drač (Albanija)

 

Končni rezultati projekta bodo predstavljeni v sklopu Mediterranee 18, ki se bo odvijala maja 2017 v Tirani in Draču.

 

3 – POSTOPEK PRIJAVE

Mladi umetniki, stari do 34 let (rojeni od 1. 1. 1982 dalje), morajo poslati naslednje:

A) portfelj in življenjepis (stisnjena datoteka v formatu Pdf, Quick Time ali MP3 v velikosti največ 6MB);

B) spremno pismo s smernicami raziskave na temo razpisa;

C) prijavni obrazec, ki je na voljo na www.bjcem.org.

Vso dokumentacijo, spremna pisma in prijavne obrazce je treba poslati na lavilleouverte@gmail.com  (da verificare) najpozneje do 4. 9. 2016. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale zahtev, bodo samodejno zavrnjene.

 

4 – POSTOPEK IZBIRE

Dokumentacijo bodo po lastni presoji ocenjevali kuratorji. Izbranih bo šest umetnikov iz naslednjih držav: Italije, Belgije, Slovenije, Tunizije in Libanona

 

 

 

 

 

5 – POGOJI

Udeleženci bodo izbrani v tednu dni po roku prijave.

Mreža BJCEM bo neposredno krila potne stroške umetnikov do največ 700 EUR na posameznega udeleženca.

Projekt neposredno krije stroške namestitve.

 

6 – OPOMBE

 

Udeležba na La Ville Ouverte | Sredozemske pokrajine , ne izključuje možnosti prihodnjega samostojnega sodelovanja na Bienalu mladih umetnikov Evrope in Sredozemlja. Umetniki, ki so že sodelovali v prejšnjih izdajah bienala se lahko prijavijo za sodelovanje v projektu La Ville Ouverte | Sredozemske pokrajine.

 

 

7 – DODATNE INFORMACIJE

 

BJCEM Cortile del Maglio – Via Andreis 18 int. 18/c 10152 Turin (Italy) – lavilleouverte@gmail.com

 

ARCI LIGURIA

Mrs. Giuditta Nelli, tel. 0039 010 2467506; giudittanelli@arciliguria.it

ARCI LAZIO

Mr. Marco Trulli, skype marco.trulli; marcotrulli@gmail.com

 

bjcem.org

mediterraneabiennial.org

a-pois.it

lavilleouverte.tumblr.com

pelagica.org

skuc.org