ŠKUC je ena najvidnejših nevladnih organizacij neprofitnega značaja kulturno umetniške produkcije v Sloveniji. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Njegovi začetki segajo v prvo radikalno študentsko gibanje v Ljubljani leta 1968, formalno pa je bil ustanovljen 10. marca leta 1972. Konec sedemdesetih in v osemdesetih letih je bil ŠKUC eden vodilnih spodbujevalcev, združevalcev in promotorjev alternativne kulture. Pomemben del delovanja ŠKUC-a je tudi vključevanje mlajših in perspektivnih ustvarjalcev v kulturno dogajanje ter ustvarjanje razmer, v katerih bi mladi lahko aktivno preživljali prosti čas. V zadnjih letih se je dejavnost ŠKUC-a razširila še na področja informiranja in svetovanja za mlade, izobraževanja, knjižničarstva, arhiviranja, socialne dejavnosti in preventive, družboslovja, humanistike in raziskovalne dejavnosti. Pridobil si je tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. ŠKUC ima tudi status prostovoljske organizacije.

ŠKUC aktivno sodeluje z mladinskimi centri iz Slovenije in drugimi organizacijami, predvsem z izmenjavo programov. Poleg tega pa so prostori ŠKUC-a na Starem trgu 21 odprti za organizacijo različnih dejavnosti, kot so okrogle mize, seminarji, novinarski večeri, plesne predstave, predavanja o različnih kulturno-umetniških in družbeno-aktualnih temah, videoprojekcije … Društvo ŠKUC je soustanovitelj Mladinskega sveta Slovenije (MSS), Mladinskega sveta Ljubljane (MSL), Zavoda Masovna (Nova Gorica), CNVOS-a, Zavoda MaMa in je član Asociacije BJCEM, mednarodne organizacije ILGA Evropa, Ljubljanske mreže info točk za mlade – L’MIT. Organi društva (izvoljeni za mandat 2016-2018): Zakonit zastopnik: Miran Šolinc. Predsednik: Miran Šolinc. Izvršni odbor: Brane Mozetič, Jasmina Kožar, Joško Pajer, Alen Jelen, Nataša Sukič, Ivana Naceva, Irena Povše in Miran Šolinc. Nadzorni odbor: Vladimir Vidmar, Tatjana Greif, Jernej Škof. Disciplinsko sodišče: Tadeja Pirih, Urška Sterle, Tevž Logar.

l i k o v n a

d e j a v n o s t

Konec sedemdesetih je bila vzpostavitev razstavnega prostora ŠKUC-a odgovor na prevladujočo razstavno politiko nacionalnih uveljavljenih galerij in institucij v Sloveniji. Galerija Škuc deluje od leta 1978 v prostorih na Starem trgu 21 v Ljubljani. V osemdesetih letih je postala center alternativne (sub)kulture na Slovenskem. Galerija Škuc že od svojega začetka deluje na področju sodobne likovne umetnosti v mednarodnem evropskem kontekstu. Prireja samostojne razstave mladih in tudi vrhunskih mednarodno

uveljavljenih umetnikov, sodeluje z gostujočimi kustosi in priznanimi evropskimi institucijami in razstavišči, izdaja strokovne publikacije, prireja predavanja in delavnice. Galerija Škuc je pomemben razstavni, prireditveni, založniški, raziskovalni in dokumentacijski center na področju sodobne vizualne umetnosti.

Vse o tekočih dogajanjih in razstavah najdete na spletni strani http://www.galerijaskuc.si/.

G l a s b e n a

d e j a v n o s t

“Verjetno na svetu ni veliko kulturnih organizacij, ki so odigrale tako pomembno vlogo pri razvoju rock’n’rolla, kakor prav ŠKUC v Sloveniji. Vedno prvi … Prva rock plošča Tomaža Pengova, prva punk plošča Pankrtov, prvi postmodernistični “happening” skupine Laibach. Škucarji so organizirali večino tujih koncertov pri nas in kopico domačih, prvi so izdali fanzine in še bi lahko naštevali,” pravi Gregor Tomc. Glasbena dejavnost je vključevala sekcije ROPOT, BUBA, ART ROCK, AFK. V osemdesetih so v okviru društva nastali tudi odmevni festivali Rock in Oposition (1980 do 1984) , Ankaranska/Obalna scena (1987 do 1994) ter prav gotovo najpomembnejša prireditev rockovske glasbe v Sloveniji, Novi rock (1981 do 2003). Glasbeni žanri, ki jih pokrivajo sekcije, se raztezajo od rocka, punka, jazza, etna, elektronike do klasične glasbe. Danes aktivno skrbi za bogato ponudbo koncertov in glasbenih prireditev ŠKUC BUBA, ki deluje kot glasbena sekcija v okviru ŠKUC-a od leta 1987. Organizira raznovrstne glasbene prireditve, ki večinoma temeljijo na rockovskem izrazu, kar pa ne pomeni, da je strogo opredeljena glede glasbene zvrsti, saj aktivno sledi svetovnim glasbenim tokovom, tako da se

udejstvuje tudi na področju elektronske, etno in jazz godbe. BUBA promovira izvajalce, ki predstavljajo presežek v aktualnih glasbenih žanrih in hkrati postavljajo nova merila za prihajajoče avtorje. Več na www.ljudmila.org/buba.ŠKUC pri izvedbi koncertov še vedno aktivno sodeluje tudi z ROPOT-om, ki je od leta 2000 samostojna blagovna znamka. Ropotarnica organizira manjše koncerte neupravičeno prezrte godbe oziroma glasbenikov, katere odlikujejo prodornost, aktualnost, izvirnost in svež pristop. Koncerti so enkrat mesečno v prostorih ŠKUC-a na Starem trgu 21. Od novembra 2001 je glasbena redakcija obogatena z novo glasbeno sekcijo oziroma založbo elektronske glasbe ŠKUC Ventilator, ki združuje priznane domače glasbenike, avtorje in producente. Tako so pod okriljem nove sekcije nastali znameniti večeri Chilli space, katerih osnova je ustvarjanje prijetnega glasbenega (down tempo zvrst elektronike) in vizualnega ambineta. Vsako leto v okviru sekcije izide tudi zgoščenka z najnovejšo produkcijo elektronske glasbe mladih avtorjev.

f i l m s k a

d e j a v n o s t

Filmska redakcija je od leta 1974 je skrbela za širjenje filmske kulture občinstva s številnimi projekcijami alternativnih, avantgardnih ter eksperimentalnih filmov in videov. V letih od 1978 do 1994 je bilo v prostorih ŠKUC-a na Starem trgu 21, Kersnikovi 4 in drugih prizoriščih v Ljubljani, organiziranih prek 210 različnih filmskih projektov. Filmska redakcija je med letoma 1978 in 1985 producirala več eksperimentalnih in alternativnih filmov. Takratna filmska redakcija se

je leta 1986 prelevila v profesionalno produkcijo pod samostojno blagovno znamko E-motion film. V koprodukciji ŠKUC-a in E-motion filma je nastala tudi prva celovečerna risanka Socializacija bika. Filmska redakcija je leta 2002 ponovno zaživela s produkcijo igranega celovečernega filma, od leta 2004 naprej pa deluje redakcija ŠKUC FILM, ki je usmerjena predvsem v ustvarjanje dokumentarnih in socialno angažiranih filmov.

z a l o ž n i š t v o

Založniška dejavnost se je začela leta 1972 z izdajanjem pesniških zbirk mladih literatov. Dejavnost se je nadaljevala z ustanovitvijo in izdajanjem zbirke Studia humanitatis, z izdajanjem številnih revij in drugih publikacij, na primer Gayzine, Lesbozine, Roza Vix, M’zin (revija za kulturo), Revolver (revija za kulturo in politiko – s homoerotičnim nabojem), Kekec (gejevski tabloid), Pandora (bilten z lezbično aromo) in Rock Vibe (revija za rock in alternativno glasbo). Danes ŠKUC redno izdaja knjige pri dveh knjižnih zbirkah: Vizibilija in Lambda. Zbirka Vizibilija izdaja knjige z izrecno lezbično tematiko, leposlovje in eseje ter znanstveno-teoretske tekste s področja lezbičnih in feminističnih študij – literarne in

filmske teorije, diskurzov in politik telesa, teorije spola in seksualnosti, seksualne politike v zgodovinskih obdobjih, queer teorije in podobno. Zbirka Lambda je do zdaj izdala prek 50 knjig (literature in humanistike) z gejevsko in lezbično tematiko. Več o izdanih knjigah na www.skuc.org/new/index.php?show=knjige. ŠKUC LL pa izdaja revijo LESBO, ki je politična, socialna in kulturna revija, naslednica fanzina Lesbozine (1988, 1989) in biltena Pandora (1993, 1994, 1995, 1996). Je nepridobitnega značaja. Izhaja od leta 1997. Leta 2005 je v okviru sekcije Magnus začela izhajati brezplačna gejevska revija 1XY.

d r u ž b e n a

g i b a n j a

Od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja ŠKUC skrbi za socializacijo, ozaveščanje, informiranje in kulturo seksualnih manjšin, ki so bile do takrat odrinjene na družbeni rob. Slovensko gejevsko in lezbično gibanje se je začelo leta 1984 oziroma 1987 kot pionirsko na tem področju v vzhodni Evropi. Danes delujeta ŠKUC LL (lezbična sekcija) in Redakcija za enake možnosti – REM, ki združuje Magnus (gejevska sekcija), ŽmreŽo (je naslednica Ženskega programa na bivšem Zavodu za odprto družbo, usmerjena je v izobraževanje žensk na področjih, kjer so slabše uveljavljene, ali kjer bi preprosto želele delati), Kulturni center Q ter številne interesne skupine gejev in lezbijk. V okviru družbenih gibanj organizirajo Festival gejevskega in lezbičnega filma, Parado ponosa,

izobraževalne akcije o homoseksualnosti in aidsu, mednarodne tabore, razstave, radijsko oddajo Lezbomanija na Radiu Študent, izdajajo revije in knjige, … Več o aktivnostih na naslovu www.ljudmila.org/siqrd in www.ljudmila.org/lesbo. Pod njihovim okriljem delujeta tudi kluba Monokel in Tiffany ter Lezbična (GLBT) knjižnica in arhiv. Lezbična (GLBT) knjižnica in arhiv delujeta od leta 2001, članstvo je brezplačno. Pokrivata področje spola in seksualnosti in je najbogatejša specialna zbirka literature na temo istospolne usmerjenosti v Sloveniji. Zajema leposlovje, GLBT-teorijo, periodiko, avdiovizualno zbirko, dokumente s področja človekovih pravic, medijski in dokumentarni arhiv. Katalog je dostopen na www.ljudmila.org/lesbo.

i n f o r m i r a n j e i n

s v e t o v a n j e

Info center ŠKUC deluje od leta 1998. Je koordinator Ljubljanske mreže info točk za mlade – L’MIT, v okviru katere zbira, ureja, objavlja in breplačno posreduje raznolike informacije mladim in mladinskim organizacijam v Ljubljani z namenom spodbujanja njihove aktivne participacije ter družbene vključenosti. Med osnovne informativne vsebine sodijo informacije o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, ekologiji, lokalnih ustanovah in službah za mlade ter evropske informacije.

Info center mladim nudi tudi svetovanje in s tem aktivno podporo pri njihovem samostojnem iskanju, izbiranju in uporabi ustreznih informacij. Za raznolika vprašanja smo na voljo vsak dan med 12. in 16. uro. Vse do 20. ure pa lahko mladi brezplačno dostopajo do interneta in različnih informativnih gradiv ter si pridobijo EjKartico. Poleg informiranja in svetovanja pa v Info centru ŠKUC pripravljamo tudi izobraževalno-ustvarjalni program, ki je sestavljen iz raznolikih delavnic za mlade. Več informacij in podrobnejši program najdete na spletni strani www.lmit.org.

g l e d a l i š č e

Gledališka redakcija je svoje prve korake v poznih sedemdesetih prejšnjega stoletja naredila na ulici z odmevnimi pouličnimi in ambientalnimi predstavami. Iz prve generacije je izšlo nekaj danes prepoznavnih gledališčnikov in skupin. Po odmevnih začetkih in večletnem zatišju je redakcija ŠKUC GLEDALIŠČE leta 2000 ponovno začela z gledališko produkcijo. Konceptuano je delo usmerjeno v tako imenovane komorne predstave, vodilo gledališča pa je angažiranje mladih profesionalnih gledaliških umetnikov in tudi študentov dramske igre, režije in dramaturgije.

Nabor besedil sloni na uprizarjanju slovenskih praizvedb in krstnih uprizoritev ter na besedilih, ki tematizirajo vprašanja marginaliziranih družbenih skupin. Letna produkcija obsega tri predstave v lastni produkciji ali koprodukciji z drugimi skupinami in gledališkimi hišami.

f e s t i v a l s k e

d e j a v n o s t i

Bienale mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja je edinstvena ciklična prireditev, ki združuje mlade s tega zemljepisnega območja. Na prireditvi se predstavljajo mladi ustvarjalci (do 30 let) z različnih področij umetnosti. ŠKUC je nacionalni koordinator in selektor za Slovenijo. Več informacij na www.bjcem.org. Literarno-glasbeni festival Živa književnost je eden prvih festivalov literature in glasbe na katerem se predstavijo domači, tuji literati in različne glasbene skupine. Posebnost, ki Živo književnost loči od ostalih branj je povezovanje literature z glasbo ter seveda sama lokacija dogajanja – ulica. Osnovni namen je popularizacija literature in promocija mladih glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev. Festival je brezplačen, namenjen mimoidočim, vabljenim in vsem tistim, ki jih poulična dogajanja v starem mestnem jedru razveseljujejo. Spremljevalni program – O’Živela knjiga: ulična čitalnica, ustvarjalne delavnice na temo knjige za otroke in odrasle, prodaja knjig po izjemno ugodnih cenah, predstavitev knjig,… Festival Dobimo se pred Škucem predstavlja sklop brezplačnih kulturnih večerov, ki potekajo neprekinjeno že deseto let zapored v mesecu juliju. Namen festivala je s kvalitetnimi kulturnimi dogodki raznovrstnih umetniških zvrsti dopolniti in popestriti poletno dogajanje v starem mestnem jedru Ljubljane. S tem razlogom vsako leto k sodelovanju z javnim povabilom povabimo številne že priznane, a tudi še neuveljavljene, vendar nadarjene in perspektivne mlade slovenske ustvarjalce, ki si tako v okviru festivala pridobijo priložnost predstavitve in promocije.

Pester festivalski program je namenjen široki javnosti, tako otrokom in mladini kot tudi odraslim z različnimi kulturnimi željami in potrebami, saj obsega glasbene, literarne, gledališke, plesne in filmske dogodke, razstave, modne performanse, ustvarjalne delavnice in »Škucevo tržnico«.Škucove packarije – gledališke predstave, ustvarjalne delavnice, pravljična druženja in igriva vodstva za otroke po umetniških eksponatih Galerije Škuc. Vsako soboto v mesecu januarju, februarju, novembru in decembru se dobimo ob 10. uri v Galeriji Škuc na Starem trgu 21, Ljubljana, kjer si otroci najprej ogledajo gledališko predstavo, po predstavi pa sledi ustvarjalna delavnica. Pod vodstvom izkušenih mentorjev in gledališčnikov želimo ponuditi otrokom brezplačne ustvarjalne delavnice in aktualne kvalitetne gledališke predstave, kjer lahko razvijajo ustvarjalnost, domišljijo, radovednost, estetsko zaznavanje, bralne sposobnosti in spoznavajo različne zvrsti umetnosti ter tako zdravo in kreativno preživljali svoj prosti čas. Festival lezbičnega in gejevskega filma je najstarejša tovrstna prireditev v Evropi, ki je v svoji dolgi zgodovini odigral pomembno vlogo na področju emancipacije tako imenovanih novih družbenih gibanj in na področju socialnega in estetskega ozaveščanja gejevske in lezbične ter širše populacije. Vsako leto poteka v začetku meseca decembra.

ŠKUC is one of the most prominent non-governmental organizations, non-profit character cultural artistic production in Slovenia. It has the status of a society acting in public interest in the field of culture. Its beginnings date back to the first radical student movement in Ljubljana in 1968 and formally established on 10 March 1972. At the end of the seventies and eighties was ŠKUC one of the leading promoters, aggregators and promoters of alternative culture. An important part of ŠKUC is also the integration of young and promising artists in cultural events and the creation of conditions in which young people can actively spend their free time. In the past few years the activities of ŠKUC have expanded to areas such as providing information and counselling for young people, education, a library, archives, social affairs, prevention, sociology, humanism as well as research activities. It has also acquired the status of a association working in the public interest in the area of health care.

ŠKUC actively co-operates with similar youth centres from across Slovenia, as well as with other organisations, mainly through programme exchange. The ŠKUC premises located at 21 Stari trg, Ljubljana, are open to many organisations organising events such as round tables, seminars, talks with journalists, dance performances, lectures on various social, art and topical issues, video projections etc.

In rough terms, ŠKUC is involved in the following activities:

v i s u a l

a r t s

In the late 1970s, the founding of the Škuc Gallery came as a response to the mainstream exhibition policy of established national galleries and art institutions in Slovenia. The Škuc Gallery has been located at 21 Stari trg in Ljubljana since 1978. In the 1980s the Gallery became the centre of alternative (sub)culture in Slovenia. Since the outset the Gallery has also been engaged in presenting contemporary visual art from the international scene. The Gallery’s activities include initial solo exhibitions of young Slovenian artists, as well as those of top internationally established artists, exhibitions of visiting young curators and artists, co-operation with established European institutions, galleries and fairs, the publishing of books on the arts, organising lectures and workshops. The Škuc Gallery has become an important exhibition, entertainment, publishing, research and documentation centre of contemporary visual arts. Information about current exhibitions and other activities can be obtained at http://www.galerijaskuc.si/

m u s i c

“I believe there are not many cultural organisations in the world whose contribution to the development of rock’n’roll has been so significant as that of ŠKUC in Slovenia. It has always been in the lead: it published the first rock record by Tomaž Pengov, the first punk record by Pankrti, the first post-modern happening by Laibach etc. It was ŠKUC that organised the majority of concerts of international artists and a number of concerts by local musicians, it was the first to publish fanzines etc.” Gregor Tomc The sections involved in organising music events were ROPOT, BUBA, ART ROCK, and AFK. In the 1980s, ŠKUC organised the famous Rock in Opposition festival (1980-1984), the Ankaran/Coastal Scene festival (1987-1994) and arguably the most important rock event in Slovenia called Novi Rock (1981-2003). Featured music genres range from rock and punk to jazz, ethno and classical music. Today, it is ŠKUC BUBA – which has been working continuously as a music section since 1987 – that organises a wide range of different concerts and musical events. BUBA is the organiser of a vast array of music events based mostly on rock expression, which does not necessarily mean it is strictly limited as regards its music taste since it actively keeps pace with the world’s music trends by experimenting with electronic, ethno and jazz music genres. BUBA promotes those performers who represent the best of current music genres, while at the same time setting new criteria for new upcoming artists. More information can be found at www.ljudmila.org/buba. In organising concerts ŠKUC co-operates with ROPOT, which has been an independent entity since 2000.

Ropotarnica organizes small concerts of unjustly overlooked bands or musicians distinguished in originality and a fresh approach. Concerts are once a month on the premises ŠKUC Stari trg 21st Since November 2001, ŠKUC has been enriched with a new music section/electronic music publisher called ŠKUC Ventilator, which brings together renowned Slovenian musicians, authors and producers. This new section gave rise to the already famous “Chilli Space Evenings” based on the creation of a relaxed music (down-tempo electronic) and visual atmosphere. Each year, the section releases a CD containing the latest electronic music performed by young authors.

f i l m

Since 1974, the ŠKUC film section has helped enrich the local film culture in Slovenia by showing alternative, avant-garde and experimental films and videos. In 1978-1994, over 210 different film projects were organised at the ŠKUC premises at 21 Stari trg 21 and at 4 Kersnikova Street, as well as other venues around Ljubljana. From 1978 to 1985, ŠKUC was the producer of several experimental and alternative films. The then film section expanded in 1986 to become independent professional organisation called E-motion film. Slovenia’s first full-length animation film entitled Socialising the Bull is a co-production of ŠKUC and E-motion film. More information about the rich film production of E-motion film can be obtained at www.emotionfilm.si. In 2002, the film section was revived through the production of a feature-length film, and since 2004 the ŠKUC FILM section has mainly focused on the production of documentary and socially engaging films.

p u b l i s h i n g

Publishing activity was launched in 1972 with the release of collections of poetical works by young artists. It continued by setting up Studia humanitatis, a series of translations of fundamental humanist texts and publishing a number of magazines and publications such as Gayzine, Lesbozine, Roza Vix, M’zin (a magazine for culture), Revolver (a magazine for culture and politics with a homoerotic thrust), Kekec (a gay tabloid), Pandora (a newsletter with a lesbian taste) and Rock Vibe (a magazine for rock and alternative music). Today, ŠKUC regularly publishes books within the Vizibilija and Lambda series. The Vizibilija series publishes books with explicit lesbian topics, as well as literature works and essay, scientific and theoretical texts in the fields of lesbian and feminist studies – literary and film theories, body discourses and policies, gender and sexuality theories, sexual policies developed through historical periods, queer theories etc. So far the Lambda series has seen more than 50 books being published (both literature and humanist) with gay and lesbian topics. More information about these books can be found at http://www.skuc.org/trgovina/knjige/ The ŠKUC LL section publishes LESBO (www.ljudmila.org/lesbo/lesbo.htm), a political, social and cultural magazine that is the successor of the Lesbozine fanzine (1988, 1989) and the Pandora newsletter (1993, 1994, 1995, 1996). This non-profit magazine has been published since 1997.

c i v i l

r i g h t s

m o v e m e n t

Since the middle of the 1980s ŠKUC has embraced marginalised groups in Slovenia’s society and made efforts to improve their socialisation, as well as to make people aware of their alternative lifestyles and cultures. The Slovenian homosexual (gay and lesbian) movement began in 1984 and 1987 respectively as a pioneer in this field in the whole of Eastern Europe. Today, sections actively working in this area are ŠKUC LL (a lesbian section), and REM (Section for Equal Opportunities) bringing together MAGNUS (a gay section), Žmreža (a successor of the feminine programme of the former Open Society Institute – it focuses on educating women in fields in which they are less well established or where they would simply like to work), Cultural center Q as well as numerous gay and lesbian interest groups. In the field of civil rights there is organised a festival of gay and lesbian film, educational activities on homosexuality and AIDS), exhibitions, talks, cabaret shows, the Lezbomanija radio show broadcast by Radio Student, they publish magazines and books etc. More information about activities can be obtained at www.ljudmila.org/siqrd and www.kulturnicenterq.org. They also run the Monokel and Tiffany clubs, as well as the Lesbian (GLBT) Library and Archives. The Lesbian (GLBT) Library and Archives have been open since 2001, and offer free membership. Specialising mainly in gender-related and sexuality topics, the library is considered to be the most comprehensive special collection of literature on homosexuality in Slovenia. It includes literary works, the GLBT theory, periodicals, and audiovisual collections, documents on human rights, media and documentary archives. The library’s catalogue is available at www.ljudmila.org/lesbo.

i n f o r m a t i o n

a n d

c o u n s e l i n g

Info center ŠKUC works since 1998. He is the coordinator of the Ljubljana network of info points for young people – L’MIT, in which collects, publishes and breplačno provide diverse information to young people and youth organizations in Ljubljana in order to promote their active participation and social inclusion.

Among the basic information content includes information about the (non) formal education and training, employment, volunteering, cultural, sporting and entertainment events and events in Ljubljana and its surroundings, ecology, local facilities and services for young people and European information.

Info Center provides young people with counseling and with the active support of their own searching, selecting and using appropriate information. For various questions we are available every day between 12pm and 4pm. Until 8pm young visitors can get free access to the Internet and various information materials and gain EjKartica.

In addition to information and counseling in the Info Center ŠKUC prepares educational and creative program that consists of a variety of workshops for young people. More information and detailed program can be found on the website www.lmit.org

t h e a t r e

The theatre section took its first steps in the late 1980s in the street with some notable street and ambient performances. The first generation produced some of today’s well-recognised theatre actors and groups. The ŠKUC THEATRE again came to life 2000 after a long period of inactivity following a significant start with street theatre. Conceptually, its work is focused on so-called ‘chamber performances’ with the guiding principle of such theatre involving young professional theatre artists as well as students of play, production and the dramatic arts. The selection of dramaturgical texts is based on staging world premieres and debut performances in Slovenia, as well as texts dealing with the problems of marginalised groups in society. The annual production comprises three performances of its own production or in co-production with other groups and theatre houses.

f e s t i v a l s

The Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean is a unique cyclical event that brings together young people from these areas. The Biennial presents art works of young artists (the age limit for participation is 30 years) from various areas of artistic activity. ŠKUC is the national co-ordinator as well as Slovenia’s selector. More information can be found at www.bjcem.org.

– A festival called Živa književnost / Live Literature is one of the first festivals of literature and music to present local and foreign writers, poets and musicians. What distinguishes this festival from other literary recitals is its link between literature and music, along with the festival venue itself – the street. In June each year it is organised in front of the ŠKUC premises at 21 Stari trg.

Dobimo se pred Škucem / Let’s meet in front of ŠKUC is the common name for music, literature, theatre and dance evenings scheduled every July in order to complement and revive summer evenings in Ljubljana’s Old Square (Stari trg). In addition, the programme includes a mini theatre festival called Teater v galeriji / Theatre in the Gallery, various workshops for children, as well as the Škuceva tržnica / ŠKUC Market a sales exhibition of art works by young artists.

Škucove packarije / ŠKUC Doodles is the title of the Saturday children’s matinees organised each year in November and December. They include free puppet shows and creative visual art workshops, thereby allowing children to spend their spare time actively.

The Festival of Gay and Lesbian Film is an event with the longest tradition in this field in Europe. It has played an important role in the rich history as regards both the emancipation of the so-called new social movements, as well as the social and aesthetic awareness of gay, lesbian and wider populations. It is organised each year at the beginning of December.

ŠKUC actively co-operates with similar youth centres from across Slovenia, as well as with other organisations, mainly through programme exchange. The ŠKUC premises located at 21 Stari trg, Ljubljana, are open to many organisations organising events such as round tables, seminars, talks with journalists, dance performances, lectures on various social, art and topical issues, video projections etc.

The ŠKUC Association is a co-founder of the following organisations: National Youth Council of Slovenia (MSS), Youth Council of Ljubljana (MSL), Masovna Institution (Nova Gorica), E-motion film, CNVOS, MaMa Institution etc. ŠKUC is also a member of the BJCEM Association, International organization ILGA Europe, the National Network of Youth Information and Councelling Centres and Ljubljana Network of Information Centres called L’MIT.