Dobimo se

DEJAVNOSTI

ŠKUC je ena najvidnejših nevladnih organizacij neprofitnega značaja kulturno umetniške produkcije v Sloveniji. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Njegovi začetki segajo v prvo radikalno študentsko gibanje v Ljubljani leta 1968, formalno pa je bil ustanovljen 10. marca leta 1972. Konec sedemdesetih in v osemdesetih letih je bil ŠKUC eden vodilnih spodbujevalcev, združevalcev in promotorjev alternativne kulture. Pomemben del delovanja ŠKUC-a je tudi vključevanje mlajših in perspektivnih ustvarjalcev v kulturno dogajanje ter ustvarjanje razmer, v katerih bi mladi lahko aktivno preživljali prosti čas. V zadnjih letih se je dejavnost ŠKUC-a razširila še na področja informiranja in svetovanja za mlade, izobraževanja, knjižničarstva, arhiviranja, socialne dejavnosti in preventive, družboslovja, humanistike in raziskovalne dejavnosti. Pridobil si je tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. ŠKUC ima tudi status prostovoljske organizacije.

ŠKUC aktivno sodeluje z mladinskimi centri iz Slovenije in drugimi organizacijami, predvsem z izmenjavo programov. Poleg tega pa so prostori ŠKUC-a na Starem trgu 21 odprti za organizacijo različnih dejavnosti, kot so okrogle mize, seminarji, novinarski večeri, plesne predstave, predavanja o različnih kulturno-umetniških in družbeno-aktualnih temah, videoprojekcije …

Društvo ŠKUC je soustanovitelj Mladinskega sveta Slovenije (MSS), Mladinskega sveta Ljubljane (MSL), Zavoda Masovna (Nova Gorica), CNVOS-a, Zavoda MaMa in je član Asociacije BJCEM, mednarodne organizacije ILGA Evropa, Ljubljanske mreže info točk za mlade - L'MIT.

 

Organi društva (izvoljeni za mandat 2016-2018):

Zakonit zastopnik: Miran Šolinc.

Predsednik: Miran Šolinc.

Izvršni odbor: Brane Mozetič, Jasmina Kožar, Joško Pajer, Alen Jelen, Nataša Sukič, Ivana Naceva, Irena Povše in Miran Šolinc.

Nadzorni odbor: Vladimir Vidmar, Tatjana Greif, Jernej Škof.

Disciplinsko sodišče: Tadeja Pirih, Urška Sterle, Tevž Logar.